สายการบินจัดซื้อและการบำรุงรักษา Expo

ขว้าง Aero บริการจะได้รับการจัดแสดงที่สายการบินจัดซื้อและการบำรุงรักษา Expo, London Olympia บน 7 และ 8 พฤษภาคม 2014. ยืน B78.

เห็น www.apmexpo.com