אקספו רכש ותחזוקה חברת התעופה

Southdown Aero שירותים יציגו בתערוכת הרכש ותחזוקה חברת התעופה, לונדון אולימפיה על 7 ו - 8 מאי 2014. סטנד B78.

לראות www.apmexpo.com